Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1094833

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1094833

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1094833
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vragen gesteld door de heer Tiebosch n.a.v. Nota vereenvoudiging planologische procedures
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2013 12:38:51
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vragen gesteld door de heer Tiebosch n.a.v. Nota vereenvoudiging planologische procedures