Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1094456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1094456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1094456
Onderwerp Benoemingen fractie PvdA en tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2013 12:42:29
Onderwerp Benoemingen fractie PvdA en tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H.M. Hoogstad
Datum B&W Besluit 02-07-2013
Raad 24-09-2013
Toelichting

De samenstelling van de fractie PvdA wijzigt als gevolg van het vertrek van Jan Lagendijk. Jacqueline van den Bergh zal als zijn opvolger worden toegelaten tot de gemeenteraad. Deze wijziging maakt het noodzakelijk om de vertegenwoordiging van de fractie PvdA in diverse organen opnieuw vast te stellen. Ook zal de raad een andere tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad moeten benoemen.

Gepubliceerd 25-09-2013