Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1093920

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1093920

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1093920
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over voorm. stortplaats Polder Stededijk (Stort van Troost)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2013 11:37:39
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over voorm. stortplaats Polder Stededijk (Stort van Troost)
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Brieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 10-07-2013