Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1091523

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1091523

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1091523
Onderwerp Zienswijze van Overwater Rentmeesterskantoor namens A.A. Groeneveld op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2013 11:37:39
Onderwerp Zienswijze van Overwater Rentmeesterskantoor namens A.A. Groeneveld op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 10-07-2013