Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1091519

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1091519

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1091519
Onderwerp Zienswijze van mevrouw H. Kooijman-van de Velde op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2013 11:37:39
Onderwerp Zienswijze van mevrouw H. Kooijman-van de Velde op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Gepubliceerd 10-07-2013