Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1091519

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1091519

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1091519
Onderwerp Zienswijze van mevrouw H. Kooijman-van de Velde op het ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2013 11:37:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 juli 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit genoemde zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.