Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1087534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1087534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1087534
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 3.6 bij de nota "De nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken" (1085602)
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2013 09:14:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 3.6 bij de nota "De nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken" (1085602) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Nieuwe Initiatieven Raadsbesluit