Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1086185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1086185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1086185
Onderwerp Rekenkamercommissie Dordrecht: brief aan de raad over Quick Scan conceptnota Verbonden Partijen 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2013 09:14:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 4 februari 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 28 januari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 9 juli 2013 18:00
Besluit:

De auditcommissie besluit dat het onderwerp voor nu voldoende is besproken. De ambtelijke organisatie past de concept nota Verbonden Parijen aan op basis van de gevoerde discussie en de input van de rekenkamercommissie. Deze aangepaste nota wordt voorgelegd aan de accountant aangezien hij de raad er meerdere malen op heeft gewezen om kritisch te zijn op de (aan) sturing van verbonden partijen. Na besluitvorming in het college wordt het proces vervolgd.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de brief te betrekken bij de bespreking in de Adviescommissie van 27 augustus 2013.