Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1084819

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1084819

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1084819
Onderwerp Benoemingen Drechtraad namens fractie Beter Voor Dordt
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2013 09:14:40
Onderwerp Benoemingen Drechtraad namens fractie Beter Voor Dordt
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H.M. Hoogstad
Datum B&W Besluit 17-06-2013
Datum verzending 20-06-2013
Raad 25-6-2013
Toelichting Mevrouw J. van Dongen heeft aangegeven terug te willen treden als lid van de Drechtraad. U wordt voorgesteld om de heer D. van Antwerpen, thans plv. lid van de Drechtraad namens de fractie Beter Voor Dordt, aan te wijzen als haar opvolger. De heer O. Soy is beschikbaar als nieuw plv. lid.
Gepubliceerd 21-06-2013