Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1084484

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1084484

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1084484
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelprogramma Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-06-2013 18:28:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juli 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 9 juli 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 juli 2013.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van de regionale samenwerking in de Adviescommissie van 9 juli 2013.