Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082936
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel koop-en realisatie-overeenkomst parkeergarage Kromhout (1082248)
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Kromhout Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel koop-en realisatie-overeenkomst parkeergarage Kromhout (1082248) Voorblad stukken