Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082803

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082803

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082803
Onderwerp Zienswijze van mevrouw Wieland op het ontwerpbestemmingsplan Reeland
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2013 09:14:40
Onderwerp Zienswijze van mevrouw Wieland op het ontwerpbestemmingsplan Reeland
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 21-06-2013