Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082562

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082562

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082562
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over Groenbeheerplan Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over Groenbeheerplan Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1027115 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1027115 Antwoordbrief