Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082440

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082440

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082440
Onderwerp Rekenkamercommissie: onderzoeksrapport Achter Grond, een onderzoek naar de informatievoorziening rondom grondbeleid en exploitaties
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Rekenkamercommissie: onderzoeksrapport Achter Grond, een onderzoek naar de informatievoorziening rondom grondbeleid en exploitaties Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief rekenkamerrapport 'Achter Grond' Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Presentatie RKC adviescommissie 18 juni 2013 Algemeen
Icoon voor documenttype Rappport: Achter Grond, onderzoek informatievoorziening Grondbeleid en Grondexploitaties Bijlage
Icoon voor documenttype M 1 Motie Bepalen Weerstandsvermogen.pdf Motie