Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082354

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082354

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082354
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief van de WMO Adviesraad over Bezuinigingen op Maatschappelijke voorzieningen en de WMO Adviesraad
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1026913 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1026913 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van de brief van de WMO Adviesraad over Bezuinigingen op Maatschappelijke voorzieningen en de WMO Adviesraad Voorblad stukken