Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082305

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082305

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082305
Onderwerp Raadsinformatiebrief over "Eerlijk aanbesteden"
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2013 09:14:40
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 9 juli 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk op de voorraadlijst te plaatsen in afwachting van de uitkomsten van de ronde tafel bijeenkomst op 11 juli a.s. waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. De griffier zal navragen of er, naast de in deze brief aangekondigde informatie, nog een voorstel naar de raad komt over het nieuwe aanbestedingsbeleid. En de tweede vraag is of in dit nieuwe regionale aanbestedingsbeleid ook aandacht is voor de concrete punten welke in de motie worden genoemd. De motie is tot op heden niet afgedaan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van de VVD door te geleiden naar de agendacommissie. De motie 'Eerlijk Aanbesteden" is hiermee nog niet afgehandeld.