Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082248

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082248

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082248
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake de koop-/realisatieovereenkomst parkeergarage Kromhout
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:14
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake de koop-/realisatieovereenkomst parkeergarage Kromhout
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. Meijer, 078 770 4272
Datum B&W Besluit 11-06-2013
Gerelateerde zaak 1020109
Datum verzending 13-06-2013
Agendacommissie 12-6-2013
Raad 15-10-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In juni 2012 bent u een laatste maal geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen met betrekking tot de parkeergarage Kromhout. De verwachting was destijds dat we u na de zomer 2012 konden informeren over de definitieve onderhandelingsresultaten en de definitieve overeenkomst. De onderhandelingen hebben echter fors meer tijd in beslag genomen. Op dit moment is de koop-realisatieovereenkomst voor de parkeergarage Kromhout afgerond. Met dit raadsvoorstel wordt de overeenkomst ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd en wordt u verzocht in te stemmen met de realisatie van een ondergrondse openbare parkeergarage aan het Kromhout en hiervoor een krediet ter hoogte van € 11.734.632,-- beschikbaar te stellen (dekking Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen). De parkeergarage Kromhout en de daarbij behorende investering is opgenomen in de alternatieven Richting Kiezen. Het college heeft details over de financiële gegevens omtrent Kromhout garage in een drietal bijlagen (bijlagen 3, 8 en 9) opgenomen ten aanzien waarvan het college de geheimhouding heeft opgelegd. Reden hiervoor is het feit dat openbaarmaking van deze gegevens niet opweegt tegen de economische belangen van de gemeente, die met dit project zijn gemoeid. Inschrijvers van toekomstige aanbestedingen zouden namelijk met deze gegevens de gemeente economisch kunnen benadelen. Om dezelfde reden heeft het college de geheimhouding opgelegd ten aanzien van de koop-/realisatieovereenkomst, die bij u voor een wensen en bedenkingenprocedure wordt voorgelegd.
Gepubliceerd 17-06-2013