Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082248

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082248

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082248
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake de koop-/realisatieovereenkomst parkeergarage Kromhout
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 oktober 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem tegen het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 8 oktober 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 oktober 2013. De discussie in de raad zal zich daarbij de richten op de parkeerbehoefte in het Oostelijk deel van de stad, de bouwrisico's en de alternatieven parkeervoorzieningen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 17 september 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Er worden twee boeiende presentaties gegeven: de eerste door de heer Dijkstra over de parkeerbehoefte en vervolgens door de heer Van Nes over de risico's. De commissie heeft onvoldoende tijd om alle vragen te stellen en een volwaardig inzicht te krijgen in behoefte en risico's. Dit is voor een zorgvuldige besluitvorming wel nodig. Daarom wordt besloten de beide experts opnieuw uit te nodigen voor een blok in de adviescommissie van 8 oktober en besluitvorming tot een later moment uit te stellen. Volgens de wethouder levert uitstel geen problemen op.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 27 augustus 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De discussie zal daarbij gaan over de noodzaak om op dit moment een nieuwe parkeervoorziening te realiseren in het Oostelijk deel van de stad en de risico's die deze investering voor de gemeente heeft. Over deze punten wil de raad voor 24 september in een presentatie geinformeerd worden. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 9 juli 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het sprekersplein voldoende inzicht geeft. Inhoudelijke bespreking volgt 27 augustus 2013.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 18 juni 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit voorstel over Parkeergarage Kromhout te agenderen voor de adviescommissie (2 blokken) op 9 juli 2013.