Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082096

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082096

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082096
Onderwerp Zienswijze van de heer Wieland op het ontwerpbestemmingsplan "Reeland"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
Onderwerp Zienswijze van de heer Wieland op het ontwerpbestemmingsplan "Reeland"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 17-06-2013