Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1080783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1080783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1080783
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2014-2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2014-2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Datum verzending 20-06-2013
Agendacommissie 25-06-2013
Termijn agenda stuk bespreken samen met de Kadernota 2014
Adviescommissie nvt
Raad 16-07-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 17-06-2013