Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1080783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1080783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1080783
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2014-2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juli 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 juni 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 16 juli 2013 en te bespreken in gezamenlijkheid met de Kadernota 2014.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van D66 door te geleiden naar de agendacommissie.