Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1080103

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1080103

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1080103
Onderwerp Zienswijze van de heer en mevrouw Elvery op het ontwerpbestemmingsplan Reeland
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Zienswijze 1024184 Zienswijze
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer en mevrouw Elvery op het ontwerpbestemmingsplan Reeland Voorblad stukken