Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1079036

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1079036

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1079036
Onderwerp Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor het herzien van projecten (eerste resultaat Richting Kiezen)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2013 10:48:09
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor het herzien van projecten (eerste resultaat Richting Kiezen) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor het herzien van projecten (eerste resultaat Richting Kiezen) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor het herzien van projecten (eerste resultaat Richting Kiezen) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Memo toelichting collegevoorstel behoud kraanbaan Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Advies monumentenzorg 8 maart 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 20111213 Stedenbouwkundig plan Stadswerven Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Rapport Technoconsult TC12-131 Betononderzoek kraanbaan Dordrecht 120820 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 20111213 Schets doorsnede kraanbaan Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 5 kraanbaan in toek maaiveld Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6 kraanbaan in plan vlek A en B 22 okt 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1023685 Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A 2 Amendement herziening Gezondheidspark-inspraak.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 1 A Amendement Herziening Uitgangspunten Stadswerven.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 1 Amendement herziening uitgangspunten Stadswerven.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 3 Amendement Geen herziening Gezondheidspark.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1023685 Raadsbesluit