Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1079017

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1079017

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1079017
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegrotingen 2014 van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Regionale Ambulance Voorziening ZHZ
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze ontwerpbegrotingen 2014 van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Regionale Ambulance Voorziening ZHZ Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze ontwerpbegrotingen 2014 van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Regionale Ambulance Voorziening ZHZ Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze ontwerpbegrotingen 2014 van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Regionale Ambulance Voorziening ZHZ Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept zienswijze ontwerpbegroting PG&J ZHZ Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief dienst G&J en RAV Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptbegroting 2014 dienst G&J Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptbegroting 2014 RAV ZHZ Bijlage
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze ontwerpbegrotingen 2014 van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Regionale Ambulance Voorziening ZHZ B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1023666 Raadsbesluit