Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1078782

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1078782

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1078782
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de grondexploitatie Zuidwesthoek Dordtse Kil III (Risnr. 1078046)
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de grondexploitatie Zuidwesthoek Dordtse Kil III (Risnr. 1078046)
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 06-06-2013