Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1078140

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1078140

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1078140
Onderwerp Vaststellen rapportage 'prognose Reserve EPV 2013' en beschikbaar stellen kredieten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Vaststellen rapportage 'prognose Reserve EPV 2013' en beschikbaar stellen kredieten
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Stehouwer, 078 770 4912
Datum B&W Besluit 03-06-2013
Gerelateerde zaak 1015919
Datum verzending 06-06-2013
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de bijlage is de verantwoordingsrapportage toegevoegd waarin de actuele stand van zaken van de reserve EPV wordt weergegeven, een prognose wordt gegeven voor de jaren 2013 en verder, en een overzicht van de voorgenomen investeringen ten laste van de reserve EPV voor 2013 en verder wordt geboden. In de komende 5 jaar zijn er voor het saldo van de reserve EPV geen bijsturingsĀ¬maatregelen noodzakelijk. Het saldo boven de minimale omvang zou afgestort kunnen worden naar de algemene middelen. De uitkomsten van het traject "Richting kiezen" kunnen echter vergaande consequenties voor de ontwikkeling van het saldo van de EPV hebben. Dit geldt ook, maar in mindere mate voor zaken die in beweging zijn binnen Parkeren, zoals tariefsaanpassingen, verdwijnen chipknip en regulering op speciale dagen. Derhalve stellen we voor nu geen maatregelen te nemen en na afronding van dit traject de ontwikkeling het saldo opnieuw te beschouwen. Recente ontwikkelingen vragen om de uitvoering van een drietal aanvullende investeringsprojecten, waarvoor een budget vanuit de reserve EPV wordt gevraagd. Het gaat om de invoering van betalen per minuut in de gemeentelijke parkeergarages, het invoeren van kentekenherkenning in de gemeentelijke parkeergarages en het invoeren van een alternatief voor betalen per chipknip (dit verdwijnt per 2015). Tenslotte heeft de gemeenteraad (in november 2012) de wens uitgesproken om alle tariefsverordeningen gelijktijdig bij de begrotingsbehandeling te behandelen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de spelregels van de EPV aan te passen en in plaats van de CPI-indexering van de maand september de CPI-indexering van februari te gebruiken. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage "Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)". De reden voor deze geheimhouding is dat in de rapportage financiĆ«le- en nog te voeren aanbestedingsgegevens staan die niet bedoeld zijn voor concurrenten. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.
Gepubliceerd 06-06-2013