Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1078046

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1078046

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1078046
Onderwerp Vaststellen Grondexploitatie (GREX) Zuidwesthoek Dordtse Kil III en beschikbaar stellen krediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Grondexploitatie (GREX) Zuidwesthoek Dordtse Kil III en beschikbaar stellen krediet Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Grondexploitatie (GREX) Zuidwesthoek Dordtse Kil III en beschikbaar stellen krediet Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Grondexploitatie (GREX) Zuidwesthoek Dordtse Kil III en beschikbaar stellen krediet Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 2103028 Kredietvotering 2013 GREX DK III Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 BWN 213028 GREX DK III Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 BWN 213028 GREX DK III Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1022713 Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1017053 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1022713 Raadsbesluit