Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1078014

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1078014

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1078014
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herzieningbestemmingsplan De Stadswerven, locatie Kop van de Staart
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:14
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herzieningbestemmingsplan De Stadswerven, locatie Kop van de Staart
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 03-06-2013
Gerelateerde zaak 1013218
Datum verzending 20-05-2013
Agendacommissie 25-06-2013
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De "2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven, locatie Kop van de Staart", biedt de juridisch-planologische basis voor de uitvoering van het Masterplan, het Stedenbouwkundig plan en het beeldregieplan (deelgebieden A en B). De inspraak- en overlegronde over het voorontwerp van deze herziening heeft plaatsgevonden. Het plan is aanzienlijk bijgesteld. Het plangebied is verkleind en de bouwhoogtes zijn verlaagd. Het ontwerp van de 2e herziening gaan wij ter inzage leggen.
Gepubliceerd 17-06-2013