Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1078014

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1078014

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1078014
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herzieningbestemmingsplan De Stadswerven, locatie Kop van de Staart
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Grote Projecten: Stadswerven - dinsdag 19 november 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 juni 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit unaniem hierover een Nota van Uitgangspunten te willen ontvangen. Deze dient samen met een geactualiseerd Stedelijk Plan en de aangepaste GREX te worden aangeboden aan de raad voor de behandeling van de Begroting 2014.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.