Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1076236

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1076236

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1076236
Onderwerp Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.K. Buitink, 078 770 4834
Datum B&W Besluit 21-05-2013
Gerelateerde zaak 1009386
Datum verzending 06-06-2013
Agendacommissie 28-05-2013
Adviescommissie 12-06-2013
Raad 18-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeente biedt haar inwoners van 65 jaar of ouder gratis reizen aan in de bussen binnen de gemeente grenzen. In 2012 maakte 10.642 Dordtse 65 plussers gezamenlijk 670.265 busreizen. Hierbij legde ze 2,5 miljoen kilometer af. Uw raad heeft besloten om het gratis reizen in 2013 en 2014 te continueren en hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen (jaarlijks € 500.000,--). Deze middelen zijn echter ontoereikend, het jaarlijks verwachte exploitatie tekort is circa € 70.000, . U wordt de volgende beheersmaatregelen voorgesteld: • het budget "gratis reizen feestdagen" op de zaterdag voor Sinterklaas (a € 20.000,--) beschikbaar te stellen aan het gratis reizen 65+ in 2013. In de Kadernota 2014 wordt voorgesteld om deze gratis reisdag op de zaterdag voor Sinterklaas structureel te laten vervallen; • een restant tekort in 2013 via de budgetoverheveling bij jaarrekening 2013, te dekken uit het beschikbare budget voor 2014; • de huidige regeling in 2014 te beëindigen wanneer het plafond budget (van 2x € 500.000,--) wordt bereikt. Dit is naar verwachting rond het derde kwartaal van 2014. Het is aan de nieuwe raad (na de verkiezingen van maart 2014) om een besluit te nemen over continuering van het gratis reizen voor 65 plussers. Op dit moment is het technisch niet mogelijk om automatisch een individuele reisbundel, voor exclusief gebruik op de stadslijnen, op de ov-chipkaart voor een 65 plusser te up-loaden. Het college wenst deze mogelijkheid technisch wel beschikbaar te hebben voor de nieuwe raad van na maart 2013. Er wordt dan ook voorgesteld om deze techniek te ontwikkelen (circa € 20.000,--) voor maart 2014.
Gepubliceerd 06-06-2013