Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1076236

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1076236

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1076236
Onderwerp Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Monitor Gratis OV 65+ Dordrecht, gebruikscijfers Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1009386 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1020973 Raadsbesluit