Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1076236

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1076236

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1076236
Onderwerp Kennis nemen van de 'Monitor Gratis OV 65+' en vaststellen dekkingsvoorstel voor het verwachte tekort
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel met twee stemmen tegen van fractie D66.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - woensdag 12 juni 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 18 juni 2013.