Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073494

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073494

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073494
Onderwerp VNG: stand van zaken project versterken horizontale verantwoording
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
   
Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 10 september 2013 18:00
Besluit:

De adviescommissie besluit dat de brief van de VNG voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 18 juni 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie vindt dit generiek toezicht een belangrijk onderwerp dat voor de zomer onvoldoende aandacht zal krijgen. De agendacommissie besluit daarom dit onderwerp (inclusief de presentatie door KING) te agenderen voor de eerstvolgende auditcommissie na het zomerreces (10 september) en hiervoor actief alle raads- en commissieleden uit te nodigen.

Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 12 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.