Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073260

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073260

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073260
Onderwerp Vaststellen zienswijze begroting 2014 en jaarstukken 2012 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Vaststellen zienswijze begroting 2014 en jaarstukken 2012 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Sl Holstein, 078 770 4741
Datum B&W Besluit 28-05-2013
Gerelateerde zaak 1010365
Datum verzending 30-05-2013
Agendacommissie 12-6-2013
Adviescommissie nvt
Raad 18-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 en de jaarstukken 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch naar voren te brengen. Wij adviseren u een zienswijze op de begroting 2014 in te brengen vanwege de voorgestelde indexatie. Wij adviseren u geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken 2012.
Gepubliceerd 06-06-2013