Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073260

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073260

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073260
Onderwerp Vaststellen zienswijze begroting 2014 en jaarstukken 2012 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - woensdag 12 juni 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 juni a.s.