Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073259
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00 Gemeenteraad
Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen) - dinsdag 18 juni 2013 21:30 Adviescommissie - Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen)
Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen) - dinsdag 18 juni 2013 20:30 Adviescommissie - Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen)
Agendacommissie - woensdag 12 juni 2013 19:00 Agendacommissie