Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073259
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 93 - Drechtwerk
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, 770 4724
Datum B&W Besluit 28-05-2013
Gerelateerde zaak 1012213
Datum verzending 30-05-2013
Agendacommissie 12-06-2013
Adviescommissie 18-06-2013
Raad 25-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U kunt uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk kenbaar maken. Gezien de samenhang worden voornoemde onderwerpen gelijktijdig in voorliggend voorstel aan u aangeboden. De reactie van de raad ten aanzien van het liquidatieplan moet uiterlijk 28 juni 2013 binnen zijn. Reactie ten aanzien van de ontwerpbegroting en jaarrekening uiterlijk 2 juli 2013.
Gepubliceerd 06-06-2013