Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073259
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1053757 Nee Raadsinformatiebrief over visiedocument "Organisatie van de invoering van de Participatiewet" S.V. Vooren programma 14-05-2013
1048725 Nee brief van ABVAKABO/FNV over de voorgenomen invoering en uitwerking van de Participatiewet S.V. Vooren programma 17-04-2013
1026637 Nee Indienen wensen en bedenkingen inzake de begrotingswijziging 2013 Drechtwerk S.V. Vooren programma 10-04-2013