Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073259
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op het liquidatieplan van de GR Drechtwerk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op het liquidatieplan van de GR Drechtwerk Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief begroting 2014 en jaarrekening 2012 Drechtwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting 2014 Drechtwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Meerjarenraming met visie uitvoering participatiewet Drechtwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Concept jaarrekening 2012 Drechtwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Liquidatieplan van de GR Drechtwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op het liquidatieplan van de GR Drechtwerk B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1018180 Raadsbesluit