Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073259
Onderwerp Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen) - dinsdag 18 juni 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2013.


Daarbij wordt de genoemde zienwijze aangevuld door naast de financieën ook nadrukkelijk aandacht te vragen voor ontwikkeling op gebied van het personeel.

Vergadering - Agendacommissie - woensdag 12 juni 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 18 juni a.s.