Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073253

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073253

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073253
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Sociaal maatschappelijk bestuursakkoord Drechtsteden
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Sociaal maatschappelijk bestuursakkoord Drechtsteden
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CMT van Vliet, 078 770 4784
Datum B&W Besluit 28-05-2013
Gerelateerde zaak 1012498
Datum verzending 13-06-2013
Agendacommissie 18-06-2013
Adviescommissie 27-08-2013 (2 blokken)
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In mei 2013 hebben de colleges van B&W van de Drechtsteden en het Drechtstedenbestuur het Sociaal maatschappelijk bestuursakkoord vastgesteld. Het Sociaal maatschappelijk bestuursakkoord gaat over het gezamenlijk voorbereiden op de opgaven in het kader van jeugdzorg, Wmo/AWBZ en werk en inkomen in de Drechtsteden. Uitgangspunt is om deze opgaven zorgvuldig, gezamenlijk en waar nodig en mogelijk, in samenhang op te pakken. Het bestuursakkoord geeft ook antwoord op de brief van minister Plasterk van 19 februari 2013 waarin hij gemeenten verzoekt samen te werken aan de opgaven op het sociaal maatschappelijk domein. Bijgaand treft u zowel het bestuursakkoord als het antwoord op de brief van minster Pasterk.
Gepubliceerd 06-06-2013