Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1073246

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1073246

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1073246
Onderwerp Raadsinformatiebrief over actualisatie Structuurvisie Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over actualisatie Structuurvisie Dordrecht
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Bezemer, 078 770 4831
Datum B&W Besluit 28-05-2013
Gerelateerde zaak 992341
Datum verzending 13-06-2013
Agendacommissie 18-6-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het concept van de nieuwe Structuurvisie Dordrecht is gereed. Het college heeft dit concept vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode betreft een periode van zes weken en loopt tot en met begin juni. Daarna zullen de binnengekomen reacties en zienswijzen worden verwerkt en zullen de stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Gepubliceerd 06-06-2013