Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1072439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1072439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1072439
Onderwerp College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage1. Rapportage Verkenning kansen voor windenergie Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Presentatie onderzoek B&vR, Windenergie in Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Innemen standpunt ten aanzien van Windenergie B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1017385 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M 6 Motie Verkenning kansen Windenergie.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 6 Amendement Verkenning kansen windenergie.pdf Amendement