Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1072439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1072439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1072439
Onderwerp College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H. de Krijger, 078 770 6094
Datum B&W Besluit 28-05-2013
Gerelateerde zaak 1009518
Datum verzending 30-05-2013
Agendacommissie 28-05-2013
Adviescommissie 12-06-2013 + 18-06-2013
Raad 25-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het aangekondigde onderzoek "Verkenning kansen voor windenergie Dordrecht" is gereed. Dit verkennende onderzoek beoogt in dit stadium niet om concrete locaties aan te wijzen, maar geeft wel een realistisch beeld van de potentie voor windturbines binnen de onderzochte zones, te weten: De Westelijke Dordtse Oever (Dordtse Kil IV, Dordtse Kil III, Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland), de Merwedezone, en Oostzijde A16. Tevens geeft het onderzoek inzicht in de participatiemogelijkheden in windenergieprojecten op zee. De doelstellingen uit het portofolioplan 2010-2014 / de Routekaart Duurzaamheiddoelstellingen Dordrecht 2010-2015 (3% duurzame geproduceerde energie in 2015) kunnen door middel van windenergie worden gehaald. Hiervoor is het nodig dat de vier windturbines van het in procedure zijnde initiatief langs de Dordtse Kil worden gerealiseerd. Voor de doelstellingen nĂ¡ 2015 (in 2020 is 20% van de energie duurzaam geproduceerd) zullen er mogelijk onvoldoende mogelijkheden op land zijn om deze (volledig) door middel van windenergie te realiseren. Andere duurzame energiebronnen en/of wind op zee kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen. Van de onderzochte zones op land zijn de Dordtse Kil IV, Dordtse Kil III, Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland kansrijk voor verder onderzoek naar mogelijkheden tot realisatie. Dit vervolgonderzoek, in combinatie met een onderzoek naar de mogelijkheden van participatie in windenergieprojecten op zee, moet leiden tot een Uitvoeringsagenda Windenergie, waarvoor wij u onderstaand een voorstel doen.
Gepubliceerd 06-06-2013