Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1071018

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1071018

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1071018
Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ: jaarstukken 2012
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 4 februari 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 28 januari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 18 juni 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen in combinatie met de Nota Verbonden Partijen op 27 augustus 2013. Hierbij wordt aan het college een aanvullende notitie gevraagd over de wijze waarop de raad kan sturen op gemeenschappelijke regelingen zowel formeel als materieel. Gevoelsmatig is de afstand volgens een aantal fracties te groot en daarmee de sturing onvoldoende. Eén van de sturingswijzen is in elk geval het indienen van zienswijzen op de P&C documenten. Is dit in dit geval is geen zienswijze ingediend of, als dit wel gebeurd is, waarom is deze zienswijze dan niet aan de raad aangeboden ter vaststelling?

Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 12 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie D66 door te geleiden naar de Agendacommissie.