Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1066883

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1066883

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1066883
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over Groenbeheerplan Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2013 10:54:25
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over Groenbeheerplan Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Uitzondering (voor overig, niet zichtbaar)
Gepubliceerd 23-05-2013