Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064995

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064995

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064995
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beleidsvoornemen bij aanleg van geleidelijnen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2013 10:54:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - woensdag 12 juni 2013 19:00
Besluit:

De fractie BVD geeft aan nadere informatie te hebben ingewonnen en geen behoefte meer te hebben aan bespreking. De agendacommissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van BVD door te geleiden naar de agendacommissie.