Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064924
Onderwerp Vaststellen GREX Spirea de Hoed en wijzigen begroting
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2013 11:34:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen GREX Spirea de Hoed en wijzigen begroting Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen GREX Spirea de Hoed en wijzigen begroting Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Bekrachtigen GEHEIMHOUDING GREX Spirea de Hoed Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen GREX Spirea de Hoed en wijzigen begroting Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 35116 GREX Spirea de Hoed Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 Begrotingswijziging Spirea de Hoed Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 begrotingswijziging Spirea de Hoed Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype GREX Spirea de Hoed.xls Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Vaststellen GREX Spirea de Hoed en wijzigen begroting B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Opheffen geheimhoudingen Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1010405 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1010405 Bekrachtigen geheimhouding Grex Raadsbesluit