Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064920

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064920

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064920
Onderwerp Instemmen met intentionele schaalkeuze op gebied van jeugdzorgtaken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2013 11:33:38
Onderwerp Instemmen met intentionele schaalkeuze op gebied van jeugdzorgtaken
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJAB van Hooydonk, 770 4720
Datum B&W Besluit 14-05-2013
Gerelateerde zaak 1004100
Datum verzending 16-05-2013
Agendacommissie 28-05-2013
Adviescommissie 12-06-2013
Raad 18-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De decentralisaties op het sociale domein vormen een complexe en omvangrijke opgave voor gemeenten. Het leidt tot een enorme toename van de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid van gemeentebesturen. Het raakt heel direct het welzijn en de gezondheid van jongeren, ouderen, werkzoekenden en hulpbehoevenden in de eigen omgeving. 2013 is het jaar waarin keuzes moeten worden gemaakt hoe gemeenten individueel en met elkaar de nieuwe vormen van zorg gaan organiseren. Die keuzes worden gemaakt in het vierde kwartaal, maar om die goed te kunnen nemen, is het nodig om nu al na te denken en met elkaar de discussie aan te gaan. Vanuit hun kaderstellende rol geldt dit in het bijzonder ook voor de gemeenteraden; als zij willen sturen op de keuzes die over ruim een half jaar worden gemaakt, moeten zij zich nu al bezinnen op de kaders waarbinnen de uiteindelijke keuzes worden gemaakt. Vanuit deze urgentie biedt het college u dit raadsvoorstel aan. Op dit moment is het specifieke thema 'samenwerking' actueel. Mede onder druk van oproepen van het kabinet en de Transitiecommissie Jeugd hebben de wethouders Jeugd van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid in de afgelopen weken gesprekken gevoerd over de schaalniveaus waarop zij de jeugdzorg willen gaan uitvoeren samen met andere gemeenten. In dit raadsvoorstel verzoeken wij u in te stemmen met een intentionele schaalkeuze voor samenwerking als richtinggevend voor de uitwerking van inhoudelijk ontwerp en sturingskader en daaruit volgend de concept-beleidsplannen en –verordeningen voor de jeugdzorg. In het vierde kwartaal van 2013 verzoeken wij u, bij het vaststellen van het beleidsplan en de verordening, om definitief te besluiten over samenwerking. In dit raadsvoorstel verdiepen wij met u op: 1. Context van samenwerking in de regio ZHZ: a. kansen voor gemeenten; b. lokale kracht versterken door slim samenwerken; c. lokaal en (sub)regionaal hebben elkaar nodig; 2. Gevraagd besluit over intentionele schaalkeuzes voor samenwerking: a. intentionele schaalkeuzes; b. gevraagd raadsbesluit. 3. Hoe verder?
Gepubliceerd 16-05-2013