Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064920

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064920

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064920
Onderwerp Instemmen met intentionele schaalkeuze op gebied van jeugdzorgtaken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2013 11:33:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Jeugd) - woensdag 12 juni 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 18 juni 2013.


Ook geeft zij aan de agendacommissie ruimte in te laten plannen voor de presentatie zoals die in het stuk wordt voorgesteld.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 28 mei 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie ziet geen reden voor een fatale beslisdatum van 30 mei 2013 en besluit dit onderwerp te agenderen voor een nader te bepalen Dordtse Kamers.